Utbildning i Hjärt & Lungräddning (HLR)

Vi erbjuder HLR-kurs. Här får deltagarna lära sig avgöra om en livlös person har andnings- & hjärtstopp. Hur man organiserar och handlar på en olycksplats. Att snabbt kunna undersöka, larma och starta hjärtlungräddning.

  • Kurslängd: 2 timmar/grupp upp till 10 personer
  • Kursen ingår i det systematiska brandskyddsarbetet.

Pris per person 450 kr

Arbetsanpassade utbildningar

Vi kan även erbjuda arbetsanpassade utbildningar gällande Grundläggande brandskyddsutbildning för företag.

Bokning

Kontakta oss gärna för ytterligare information!

Fler aktiviteter