24/6 Johan & Affe

24/6 Johan & Affe i Bar Leffler Underhållning från 20.30 – 23.30