x

Vårt miljöarbete

Vårt hotell är miljömärkt med Green Key.

Green Key är en internationellt ledande miljömärkning för verksamheter inom turistbranschen som vill arbeta med hållbarhetsfrågor och minska miljöpåverkan. Det ger oss fler verktyg att jobba med vårt pågående miljöarbete.

Dalecarlia Hotel & Spa kompetenta och engagerade medarbetare är viktiga i vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Våra anställda skall vara delaktiga och ta ansvar för miljön. Vi utbildar och informerar systematiskt våra anställda om vårt gemensamma miljöarbete. Med tydliga rutiner och fortlöpande utbildning säkrar vi att alla är delaktiga i Dalecarlia Hotel & Spa miljöarbete.

Vi begränsar vår konsumtion av energi, vatten och resursförbrukning. Vi minimerar användandet av kemikalier och källsorter avfall samt minskar den del som går till förbrukning.

Vi vill konstant förbättra vårt miljöarbete. Vi mäter regelbundet vatten och energiförbrukning och använder oss av verktyg som hjälper oss att övervaka vårt klimatavtryck och miljöprestanda.

Dalecarlia Hotel & Spa prioriterar leverantörer som jobbar aktivt med sitt miljöarbete, vilket hjälper oss att konsumera hållbara och miljömärkta tjänster och produkter.

I våra val av samarbetspartners är sunda affärsmetoder, goda arbetsvillkor och välmående miljö en viktig fråga

Tällberg 7 november 2018

Ann-Louise Gustafsson
VD/General Manager

www.greenkey.se

www.greenkey.global