x

Utbildning HLR

Vi erbjuder HLR-kurs. Här får deltagarna lära sig avgöra om en livlös person har andnings- & hjärtstopp. Hur man organiserar och handlar på en olycksplats. Att snabbt kunna undersöka, larma och starta hjärtlungräddning.

Kurslängd: 2 timmar/grupp upp till 10 personer
Kursen ingår i det systematiska brandskyddsarbetet.
Prisuppgift på förfrågan

Arbetsanpassade utbildningar

Vi kan även erbjuda arbetsanpassade utbildningar gällande Grundläggande brandskyddsutbildning för företag.

Bokning

Kontakta oss gärna för ytterligare information!

konferens@dalecarlia.se
0247-89143